Boys Varsity Wrestling falls to Peru 57 – 22

57 - 22